השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם
loading
לכל שאלה חייגו:
03-5638800

מדיניות פרטיות

 

 

קבוצת רמות ("קבוצת רמות", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות המשתמשים שלה ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות האתר ("השירותים"). בנוסף מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו.

 

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה בשירותי אתר האינטרנט שלנו (בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותים, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר).

 

בעת השימוש באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותים:

"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, מקום עבודתך ומספר הטלפון שלך וכיו"ב. במידה ובחרת לשלוח לנו קורות חיים, נשתמש גם בפרטים שציינת בקורות החיים. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באתר שלנו.

"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים.

 

 1. איך אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך באמצעות השיטות הבאות:

 

 1. אזור אישי: לאזור האישי ניתנת גישה באמצעות שם משתמש וסיסמה. האזור האישי מיועד לעובדי קבוצת רמות ודרכו אנו אוספים מידע הקשור לנתוני העובדים ופעילותם. נתונים אלו נאספים לצורכי ניהול ומשאבי אנוש.
 2. לשונית קריירה: משרות פנויות מפורסמות לעיתים בלשונית הקריירה. דרך לשונית זו, ניתן ליצור קשר עימנו ולשלוח אלינו קורות חיים בחיפוש אחר משרה רלוונטית. אנו אוספים מידע זה לצורך מיון והשמת עובדים בקבוצת רמות.
 3. צור קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור עימנו קשר, באפשרותך לעשות זאת באמצעות האתר תוך הזנת שמך, מספר הטלפון וכתובת המייל שלך. איסוף מידע זה יאפשר לנו לספק לך את השירותים המבוקשים על ידך.
 1. כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?

אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

 

 1. ניהול המערכת ואספקת שירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן ולשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של המוצרים והשירותים שלנו וכן למטרות יצירת קשר איתך.
 2. שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך דוא"ל הקשורים לשירותים, לרבות לצורך קבלת אישור אודות דיוק המידע שסיפקת ולתת לך הוראות או עזרה הקשורות לשירותים ו/או לשימוש שלך בהם. אנו גם עשויים לשלוח לך דוא"ל על מנת לוודא את זהותך ו/או כדי להודיע לך פרטים בקשר לשירותים שביקשת לקבל. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית דרושה וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים שלנו או לשאלה אחרת.
 3. צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך ומהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי. מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש בשירותים.
 1. מסירת המידע האישי שלך

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

 

אנו רשאים ועשויים גם למסור מידע אודותיך אם נחליט שהמסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת לאכוף את התנאים וההתניות של השירותים או להגן על הפעילויות או המשתמשים שלנו. בכל המקרים של גישה ואיסוף נתונים, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים (להוציא שותפים עסקיים ו/או צדדים אחרים המפורטים במדיניות פרטיות זו) ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק (לרבות מטרות שיווק ישיר) ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שאנו רשאים למכור, להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך בקשר למיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

 

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול האתר שלנו, בניהול העסק שלנו או באספקת השירותים כגון חברת  FullPowerהמבצעת עבורנו שירותי ניתוח נתונים ופיתוח. צדדים שלישיים או סוכנים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע הסודי שלך.

 

אנו רשאים ועשויים לשכור חברות ויחידים שהם צדדים שלישיים על מנת לסייע בביצוע השירותים או כל חלק מהם, לספק את השירותים או כל חלק מהם מטעמם, לבצע משימות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים) או לסייע לנו בניתוח האופן בו נעשה שימוש בשירותים.

 

 1. שמירת המידע שלך

קבוצת רמות מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותים על שרתים מקומיים. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או מסירה בלתי מאושרת, לנהל נתונים באופן מדויק ולוודא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של מסירה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את המסירה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. זוהי אחריותך להגן על כל הסיסמאות ושמות המשתמש בהם אתה עושה שימוש בגישה לאזור האישי שלך ולהודיע לנו מיד אם אתה יודע או חושד שהסודיות של כל סיסמה ו/או שם משתמש הופרו. אתה האחראי הבלעדי לכל שימוש בלתי מאושר בחשבונך שמתבצע באמצאות הסיסמה ושם המשתמש שלך.

 

 1. שינוי או מחיקת המידע שלך

אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל או לפי הצורך על מנת לספק לך את השירותים, או כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ותרצה שנשנה או נמחק את הרישומים שלך במערכת שלנו, אנא צור עימנו קשר ב: office@ramot.co.il ואנו ננסה למלא את בקשתך. אנא שים לב שייתכן שיהיה בלתי אפשרי למחוק לחלוטין רישומים מבלי לשמור שאריות מידע בשל האופן שבו גיבוי נתונים נשמר על ידי קבוצת רמות או ספקיה.

 

 1. פרטיות של קטינים

קבוצת רמות מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 וקבוצת רמות לא מייעדת את השירותים, האתר או המוצרים שלה לילדים מתחת לקבוצת הגיל כאמור. אם נהיה מודעים לכך שילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע אישי, ננקוט בצעדים הדרושים להסיר את המידע האישי כאמור ולסגור את חשבונו של הילד. אם אתה מתחת לגיל 18, אנא אל תמסור כל מידע אישי לאתר שלנו ואל תבקש מאיתנו לשלוח לך דוא"ל.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות השירותים. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מזמן לזמן בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל office@ramot.co.il או בדואר רגיל אל: קבוצת קבוצת רמות, רחוב יגאל אלון 96, תל אביב,  6789140.

 

 1. יצירת קשר

קבוצת רמות שואפת לאסוף ולהשתמש במידע אישי באופן העולה בקנה אחד עם חוקי המדינות שבהן היא מנהלת עסקים. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עימנו קשר ב: office@ramot.co.il.

 

עדכון אחרון: 22 באוקטובר, 2018.

מס' מדרגים: 4  ממוצע: 5