• ניהול ואחזקת נכסים מניבים
    ניהול משאבים Facility Management

ניהול נכסים - הודעות

ביום 19.6.18 חברת CBRE העולמית התקשרה עם קבוצת רמות בהסכם לרכישת השליטה בקבוצה

לנוחיותכם, קישור להודעה לעיתונות של חברת CBRE

CBRE press release