• ניהול ואחזקת נכסים מניבים
    ניהול משאבים Facility Management

הודעות

ביום 19.6.18 חברת CBRE העולמית התקשרה עם קבוצת רמות בהסכם לרכישת השליטה בקבוצה

לנוחיותכם, קישור להודעה לעיתונות של חברת CBRE

CBRE press release