• ניהול ואחזקת נכסים מניבים
    ניהול משאבים Facility Management

שירותי קבוצת רמות

קבוצת רמות עוסקת בניהול ואחזקת מבנים, תפעול, ביצוע פרויקטים רב תחומיים וביצוע פרויקטים של חסכון באנרגיה.

קבוצת רמות מובילה את תחום ה Facility Management - המהווה מערך שירותים מלא.